WERK

Massa’s met de hand gevormde gelijkvormige elementjes worden verwerkt tot één geheel.

Waarbij het doel is om met minimale middelen een stukje schoonheid te
creëren dat tot nadenken stemt.